ประวัติ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

ประวัตบริษัทกิฟฟารีน

มีนาคม 2539 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดย พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม
ผ่านบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้...
๐ มียอดธุรกิจในปีแรก 360  ล้านบาท  จนปี 2553 มียอดธุรกิจสูงถึงกว่า 4,912  ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับ Top 5 ของบริษัท
เครือข่ายในประเทศไทย และเป็นบริษัทคนไทยหนึ่งเดียวในโลก ที่ติดอันดับที่ 73 ใน Top 100 ของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
๐ มีสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภครวมกันกว่า 5 ล้าน 8 แสนรหัส โดยมีระบบ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย ไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพตลอดชีพ และไม่มีการ
ตัดใครออกจากเครือข่ายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัท
๐ ปัจจุบันมีพนักงานรวมกว่า 1,400 คนทั้งในส่วนสำนักงาน โรงงาน และศูนย์ธุรกิจกว่า 108 แห่งทั่วประเทศ
๐ มีทรัพย์สินโดยรวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ในรูปเงินฝากธนาคาร อาคาร ที่ดิน ศูนย์ธุรกิจ  และโรงงานผลิตเป็นของตนเอง
๐ มีทรัพย์สินโดยรวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ในรูปเงินฝากธนาคาร อาคาร ที่ดิน ศูนย์ธุรกิจ  และโรงงานผลิตเป็นของตนเอง
๐ ดำเนินการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนนักธุรกิจกิฟฟารีน เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
๐ ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
๐ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
๐ ขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ใบอนุญาตแก่ผู้สนใจลงทุน
ชาวต่างประเทศ (Giffarine Business Licence) เช่น สหภาพพม่า มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และอื่นๆ ในอนาคต
๐ มีนโยบายเชิงรุกด้านการตลาดต่างประเทศ โดยส่งออกสินค้าไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น

ที่มาจาก : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ประวัติ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ประวัติ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด Reviewed by ninesonson on พฤษภาคม 02, 2554 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.